Pingst24

17-19 maj

Allkristen
Pingstkonferens

Missionskyrkan, Nässjö
Pingstkyrkan Arken, Värnamo

Arrangörer

Visionspartners

VISIONSPARTNER PINGST24
mer utrymme för Pingstens Ande

I samarbete med er församling genomförde vi under pingsthelgen 2023, Pingst23 med en längtan att Apostlagärningarna 2:3 skulle bli verklighet för oss, ”tungor som av eld över var och en”. Vår förhoppning infriades stort. Vi hade samlingar från morgon till kväll. I varje möte kom Jesus med sin närvaro och vi fick bildligt se hur tungor som av eld drabbade var och en som sökte Herren. Förbönsplatsen var konstant full och vi var många som upplevde andedop, tungotal och andlig förnyelse.
STORT Tack för att ni stod med oss!
Under 2024 kommer vi ta ett steg vidare i det tilltal Gud gett oss och genomföra Pingst24. I år genomförs konferensen i Nässjö och Värnamo och Pingst24 står helt i samklang med orden i Apostlagärningarna 2:4: ”Alla blev uppfyllda av den helige Ande och började tala främmande språk”. Vår längtan är att förnya en hunger efter andedop, tungotal, liv i Anden och en fördjupad missionsiver.

Det är stort att få bjuda in till en spännande allkristen pingstkonferens och vi vill uppmuntra er blir vår visionspartner. Detta innebär:
• Ni inbjuder er församling till våra gudstjänster i Nässjö och Värnamo för att på plats uppleva andlig förnyelse. Notera att på fredagen samlar vi särskilt ungdomar och bjuder in alla ungdomsgrupper.
• Ni står med oss i vår längtan att mera synliggöra Pingstens innehåll i Sverige och er församling syns i mångfalden av andra församlingar på vår hemsida.
• Ni inkluderar Pingst24 i era förböner och ber med oss om en förnyad pingstens väckelse i alla församlingar och kyrkor i hela landet.
• Ni påtar er inget finansiellt åtagande alls. Att vara visionspartner är kostnadsfritt.

Ledningsgrupperna för Pingst24 genom
Jonas Andersson, Missionsdirektor Gå ut mission
Pascal Andreasson, Föreståndare Sandhem Pingstförsamling

Nedladdningsbart marknadsföringsmaterial

Här har vi samlat material er församling kan använda för att sprida information om Pingst24 i församlingsblad, på hemsidor och social medier. Det finns även en nedladdningsbar kort informationsfilm om konferensen. Allt material är komprimerat i nedladdningsbara zip-filer.

Mediapartners

Sponsorer